Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

0254 f005
Reposted fromRowena Rowena viaprzeblyski przeblyski
2830 3e94
Thomas Struth, Visiteurs, 1989, Musée du Louvre
Reposted fromgreengables greengables viaateme ateme

January 29 2019

Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
I przychodzi taki moment kiedy sama nie wiesz czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas i zmienić bieg wydarzeń, tylko że już się nie da.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viatobecontinued tobecontinued
8490 4825 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
8624 62d6
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viatobecontinued tobecontinued
0597 c108 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
8286 a41e
Reposted fromthegirl thegirl viaszydera szydera
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl