Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaszydera szydera
2083 9f06
Reposted frompunisher punisher viapannakies pannakies
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viamyrla myrla

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viapannakies pannakies
3610 a844 500

The Case of Miranda Morrow

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamyrla myrla
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
0439 5444
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viainerte inerte
2690 e8a4 500
Reposted fromxanth xanth viatobecontinued tobecontinued
4299 8ab0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

mushysuggestion:

watch the stars with me

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSsomething Ssomething

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 14 2017

3073 53cd
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viaszydera szydera
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl