Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viawszystkodupa wszystkodupa
4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

December 04 2017

2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viamyrla myrla
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaimpressive impressive
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viaszydera szydera

December 03 2017

6273 50ee 500

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viapouler pouler
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapouler pouler
Reposted fromFlau Flau viapouler pouler
1205 9e45
3844 7ec2 500
Reposted fromverronique verronique viapouler pouler
3747 b0e8 500
Warszawa...
Reposted frommaly-pandzik maly-pandzik viapouler pouler
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viapouler pouler
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
9876 384e
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viajointskurwysyn jointskurwysyn
0094 63ca 500
Reposted frombrumous brumous viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl