Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015

May 24 2017


every morning
Reposted fromnebthat nebthat viathatwasntadream thatwasntadream
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSsomething Ssomething
0252 3aa8

philmeetsworld:

Phoebe Tonkin in The Ever After

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSsomething Ssomething
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viabrzask brzask
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viatobecontinued tobecontinued
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viasweetnothingg sweetnothingg

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viasweetnothingg sweetnothingg

May 23 2017

Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viaszydera szydera
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
2805 ac2f
4133 5bd6 500

candiikismet:

The siiiign lmao

Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway

May 22 2017Breakfast at Tiffany’s (1961)
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSsomething Ssomething
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl