Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera

July 17 2017

5180 490a

ungolde:

 u n g o l d eWaiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viablaugranaaa blaugranaaa

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viabrzask brzask
7779 f29a

druged:

spread love

0573 6619
Reposted fromoutline outline viadrunkwhipster drunkwhipster
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaSsomething Ssomething
9624 a91c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

bpdmatthewpatel:

don’t text me with that tone of voice

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viasweetnothingg sweetnothingg

July 16 2017

1498 0cbe

adreciclarte:

by Yoshinori Mizutani

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viabrzask brzask
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSsomething Ssomething
8979 f3b2 500

earthwoolfire:

Moon bowl.
10.5" diameter. 4" high. Glazed black with a hint of red at the rim. Gold and silver lustred stars and galaxy within the middle.
Underside is modelled to recreate the surface of our moon and is left unglazed.
Available as a one off concept bowl ..never to be remade at earthwoolfire.etsy.com

Reposted fromwoluf woluf viabrzask brzask

July 14 2017

1498 0cbe

adreciclarte:

by Yoshinori Mizutani

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl