Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

8829 443f 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued
7585 5dd0

September 13 2018

9788 2ea8 500
Reposted frommakle makle viawszystkodupa wszystkodupa
1001 9fd9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

August 21 2018

1057 33e9 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued

August 19 2018

8272 4d51
9515 ebac
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
1879 31d5 500
Taken by Chris Holmes while swordfishing off the coast of Nova Scotia
Reposted fromFienrira Fienrira viamefir mefir
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpressive impressive
8276 c37d 500
Reposted fromkatisz katisz viajointskurwysyn jointskurwysyn
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus vialanabanana lanabanana
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialanabanana lanabanana
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

August 17 2018

5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera

August 07 2018

8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl