Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

8126 4585
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
I choćbyś czekał 100 dni nie ma opcji, żeby coś się zrobiło samo. Obudź się. Ocknij się. To tylko blokada w Twojej głowie.. 
Reposted fromaneth aneth
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viamysweetheartt mysweetheartt
7023 e91d 500
Reposted fromnazarena nazarena viapannakies pannakies
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9154 37b3 500
1364 edff 500
Reposted fromfelicka felicka
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viamglistyporanek mglistyporanek
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viatopkoo topkoo
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viatopkoo topkoo
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viathatwasntadream thatwasntadream
3834 8b11 500
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
2732 840d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl