Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej

August 18 2019

2167 32b2 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viairmelin irmelin
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
2406 a03d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viala-lu la-lu
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso

August 16 2019

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialaparisienne laparisienne
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamysweetheartt mysweetheartt
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viairmelin irmelin
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
0388 ad19 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala vianowaczi nowaczi
8282 abe4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viajasnaa jasnaa
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viajasnaa jasnaa
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viajasnaa jasnaa
8299 72b9 500
Reposted fromtichga tichga viajasnaa jasnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl